close extended pedigree - back to Medusa

extended pedigree of Medusa

1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Mephistopheles
Mackensen
 • Mackensen
 • Trakehner, 1976, dark brown
 • 170cm, approved
Rievera
Patron
 • Patron
 • Trakehner, 1966, black
 • 171cm, elite stallion
Maharani II
 • Maharani II
 • Trakehner, 1969, dark brown
 • 160cm, association premium m...
Romadour II
 • Romadour II
 • Westphalian, 1969, dark brown
 • 169cm, elite stallion
Letzte Sekunde
Tranzyt
 • Tranzyt
 • Great Poland (wie..., 1959, brown
 • 170cm, approved
Pa?atka
 • Pa?atka
 • Great Poland (wie..., 1955, black
 • 15cm
Flaneur
 • Flaneur
 • Trakehner, 1965, dark brown
 • 166cm, approved
Marquise
Romulus I
 • Romulus I
 • Westphalian, 1961, dark brown
 • 161cm, approved
Gunda
 • Gunda
 • Westphalian, 1962, dark brown
 • state premium mare
Lucius xx
Fabiola
Ronja
 • Ronja
 • Rhinelander, 1988, chestnut
 • state premium mare
Rembrandt
Annemone
Rubin
 • Rubin
 • Trakehner, 1969, dark brown
 • 164cm
Burda
 • Burda
 • Rhinelander, 1963, chestnut
Antar xx
 • Antar xx
 • Thoroughbred, 1967, mold
 • approved
Anja
 • Anja
 • Westphalian, 1969
Flaneur
 • Flaneur
 • Trakehner, 1965, dark brown
 • 166cm, approved
Reglinde
Burnus AA
 • Burnus AA
 • Anglo-Arabs, 1948, dark brown
 • 161cm, approved
Feuerkrone
Palestine xx
Anita II xx
Adlerorden
Alfa
 • Alfa
 • Westphalian, 1955